Морски групажен транспорт

Морски групажен транспорт

Компанията е регионален лидер в областта на морския групажен транспорт със сервизи от и до всяка точка на света.

Предлагаме над 25+ директни седмични групажни сервизи от Дал. и Среден Изток до нашите основни хъбове в региона - Копер, Пирея, Солун и Варна. От тях пратките се разпращат до крайната точка на доставка като предлагаме сервиз до "вратата" на клиента.

Портфолиото ни включва ДИРЕКТНИ конзоли от Shanghai, Ningbo, Qingdao, Shenzhen, Tianjin, Xiamen, Wuhan, Nanjing, Hangzhou, Busan, Taiwan (all ports), Nhava Sheva (Mumbai), Bhutan, Singapore, Hong Kong и всички пристанища на Перлената река - Guangzhou, Zhongshan, Foshan и Jiangmen.

Транспортът от всички останали пристанища в Азия, Австралия, Източна и Южна Африка и Западното крайбрежие на САЩ се базира на консолидация в нашите основни хъбове със седмични отплавания и много добри транзитни времена.

Предлагаме и седмичен експортен сервиз от Варна, както и през хъбове в Зап. Европа, до всички основни пристанища.

Глобалната ни партньорска мрежа от най-добрите специалисти в морската консолидация, преференциалните договори със световните лидери в морския бизнес, както и нашата гъвкава финансова политика ни отреждат лидерско място на пазара на групажния транспорт в България.